"run swiftly" — Słownik kolokacji angielskich

run swiftly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij prędko
  1. run czasownik + swiftly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He ran swiftly in his bare feet to the door.

    Podobne kolokacje: