"run northwestward" — Słownik kolokacji angielskich

run northwestward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieg northwestward
  1. run czasownik + northwestward przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Running generally northwestward through the Northron Climbs, the great cliff of Landsdrop formed the boundary between the Lower Land and the Upper.

    Podobne kolokacje: