"run flawlessly" — Słownik kolokacji angielskich

run flawlessly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij bezskazitelnie
  1. run czasownik + flawlessly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Adventure Rock should run flawlessly on any PC that is less then four years old.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo