"run eagerly" — Słownik kolokacji angielskich

run eagerly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij z zapałem
  1. run czasownik + eagerly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The boy quickened his steps and ran eagerly into the Hardy house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo