PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"run clumsily" — Słownik kolokacji angielskich

run clumsily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij niezdarnie
  1. run czasownik + clumsily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He ran clumsily, a seven-year-old freak in a huge linebacker body, and forced himself into the air.