"run backward" — Słownik kolokacji angielskich

run backward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij do tyłu
  1. run czasownik + backward przysłówek
    Silna kolokacja

    Everybody started running backward, because they did not want to get wet.

    Podobne kolokacje: