PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"run awkwardly" — Słownik kolokacji angielskich

run awkwardly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij niezgrabnie
  1. run czasownik + awkwardly przysłówek
    Luźna kolokacja

    Instead she turned to run awkwardly to the stre am.