PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"row away" — Słownik kolokacji angielskich

row away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rząd daleko
  1. row czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    Even the lake they try to row away on has turned to acid.

    Podobne kolokacje: