"rotten deal" — Słownik kolokacji angielskich

rotten deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgniła umowa
  1. rotten przymiotnik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Everyone is holding to the dignity of their contracts, but we're getting a rotten deal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo