"romantic affair" — Słownik kolokacji angielskich

romantic affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawa romantyka
  1. romantic przymiotnik + affair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The three cousins began the work of maintaining the car, and had romantic affairs.

powered by  eTutor logo