"rocky beach" — Słownik kolokacji angielskich

rocky beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skalista plaża
  1. rocky przymiotnik + beach rzeczownik
    Silna kolokacja

    The break is along a long, pretty, rocky beach that makes swimming difficult.

powered by  eTutor logo