"robust design" — Słownik kolokacji angielskich

robust design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt zdrowy i silny
  1. robust przymiotnik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Again, choose a fairly robust design with a neck cuff if possible.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo