"rezerwat" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rezerwat" po polsku — Słownik angielsko-polski

rezerwat

rzeczownik
 1. reservation ** , reserve **
  • rezerwat (Indian)
   The are numerous Native American reservations all over the United States. (Jest wiele rezerwatów indiańskich w całych Stanach Zjednoczonych.)
 2. sanctuary *  
  She wants to turn this place into a sanctuary for birds. (Ona chce zamienić to miejsce w rezerwat dla ptaków.)
 3. preserve ***
  • rezerwat (przyrody), zwierzyniec
   I visited a beautiful preserve last week. (W zeszłym tygodniu odwiedziłem piękny rezerwat przyrody.)
   You can see many endangered species of animals in this preserve. (W tym zwierzyńcu możesz zobaczyć wiele zagrożonych gatunków zwierząt.)