"restrain spending" — Słownik kolokacji angielskich

restrain spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogranicz wydatki
  1. restrain czasownik + spending rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This is major progress towards restraining spending and fiscal responsibility.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo