"responsible drinking" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedzialne picie
  1. responsible przymiotnik + drinking rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Can responsible drinking be learned by letting a 21-year-old drink all he wants and a 17-year-old be arrested for having a beer?

powered by  eTutor logo