"response pattern" — Słownik kolokacji angielskich

response pattern kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzór odpowiedzi
  1. response rzeczownik + pattern rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The reviewers also looked for evidence of invalid, inconsistent, or unusual response patterns.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo