"replace in use" — Słownik kolokacji angielskich

replace in use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastąp wykorzystywać
  1. replace czasownik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Moreover, they said, many of the new plants would replace older, dirtier, less efficient ones currently in use.

    Podobne kolokacje: