"repetitive use" — Słownik kolokacji angielskich

repetitive use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): monotonne wykorzystanie
  1. repetitive przymiotnik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The most common symptom of osteoarthritis is pain in the affected joint(s) after repetitive use.

    Podobne kolokacje: