Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"render difficult" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "render difficult" po angielsku

"render difficult" — Słownik kolokacji angielskich

render difficult kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprawa trudny
  1. render czasownik + difficult przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Navigation, communication, and observation all are rendered difficult by the nature of hyper-space.