PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"remote port" — Słownik kolokacji angielskich

remote port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdalny port
  1. remote przymiotnik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He met seafaring men who fired his imagination with their stories of remote ports and life at sea.