"remains are transferred" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostałości zostaną przeniesione
  1. transfer czasownik + remains rzeczownik
    Silna kolokacja

    In 1706, her remains were transferred to the convent church.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo