"remain across" — Słownik kolokacji angielskich

remain across kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań wszerz
  1. remain czasownik + across przyimek
    Luźna kolokacja

    His eyes remained on the disorder across the water.

    Podobne kolokacje: