"religious use" — Słownik kolokacji angielskich

religious use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): religijne wykorzystanie
  1. religious przymiotnik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After the independence of Georgia, the building was restored to active religious use.

    Podobne kolokacje: