"reliable account" — Słownik kolokacji angielskich

reliable account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiarygodne konto
  1. reliable przymiotnik + account rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For many years no reliable accounts existed of their effect on oceanic life.

powered by  eTutor logo