"relate to the use" — Słownik kolokacji angielskich

relate to the use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustosunkuj się do wykorzystania
  1. relate czasownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It could also be related to its use as a summer house for working girls.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo