"regulate the use" — Słownik kolokacji angielskich

regulate the use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reguluj użycie
  1. regulate czasownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Beginning in the 1890s, the Federal government began regulating the use of public lands like these.

    Podobne kolokacje: