ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"regional election" — Słownik kolokacji angielskich

regional election kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regionalne wybory
  1. regional przymiotnik + election rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Whatever his decision, the party is damaged just seven weeks before important regional elections.

powered by  eTutor logo