"redevelop for use" — Słownik kolokacji angielskich

redevelop for use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebuduj do użytku
  1. redevelop czasownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The area was later redeveloped for other industrial use; no known artifacts are believed to survive.

    Podobne kolokacje: