"recreational league" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rekreacyjna liga
  1. recreational przymiotnik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I got to know them and was invited to play in their recreational leagues.

    Podobne kolokacje: