PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"recreational beach" — Słownik kolokacji angielskich

recreational beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rekreacyjna plaża
  1. recreational przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The park also includes a recreational beach, on the shore of Sebec Lake.

    Podobne kolokacje: