BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"reckoned in" — Słownik kolokacji angielskich

reckoned in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uważany w
  1. reckon czasownik + in przyimek
    Silna kolokacja

    First I had to reckon the number of dog owners in each city.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo