PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"rebuilding stage" — Słownik kolokacji angielskich

rebuilding stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odbudowa etap
  1. rebuilding rzeczownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Atlanta's in the rebuilding stage," Dampier said.

    Podobne kolokacje: