"rebellious woman" — Słownik kolokacji angielskich

rebellious woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): buntownicza kobieta
  1. rebellious przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She is also noted for borrowing from Slovenian folklore to tell stories of rebellious and independent women.

    Podobne kolokacje: