BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"reasonable thing" — Słownik kolokacji angielskich

reasonable thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozsądna rzecz
  1. reasonable przymiotnik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Now we get down there," she said as if it were the most reasonable thing in the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo