"ravishing woman" — Słownik kolokacji angielskich

ravishing woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniewalając kobietę
  1. ravishing przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Such a sweet, strong, sensible, ravishing woman, Cif, when not godstruck.

    Podobne kolokacje: