"rapid way" — Słownik kolokacji angielskich

rapid way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka droga
  1. rapid przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The dark waters of the Rift found their rapid way into our shattered ship.

    Podobne kolokacje: