"rabbit Warren" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rabbit Warren" po angielsku

rzeczownik
 1. królikarnia (system króliczych nor pod ziemią) [COUNTABLE]
  She felt the same way about tunnels and warrens that any small animal did. (Ona miała takie samo zdanie o tunelach i królikarniach jak każde inne małe zwierzę.)
 2. zatłoczone miejsce, w którym bardzo łatwo się zgubić (np. zatłoczona dzielnica wąskich, krętych uliczek) [COUNTABLE]
  We are not meant to live in city warrens. (Nie powinniśmy żyć w miejskiej dzielnicy krętych uliczek.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"rabbit Warren" — Słownik kolokacji angielskich

rabbit Warren kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Warren króliczy
 1. rabbit rzeczownik + Warren rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  In the 14th century part of the site was a rabbit warren.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo