"quixotic search" — Słownik kolokacji angielskich

quixotic search kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): donkiszotowskie poszukiwania
  1. quixotic przymiotnik + search rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are many quixotic searches still going on around the ruins of the World Trade Center, but few are as uncertain as Jody Gee's search for the son she never knew.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo