"quick turnaround" — Słownik kolokacji angielskich

quick turnaround kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki zwrot
  1. quick przymiotnik + turnaround rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A magazine also has to have the money and technology for such quick turnarounds.

    Podobne kolokacje: