"quick swig" — Słownik kolokacji angielskich

quick swig kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki haust
  1. quick przymiotnik + swig rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He took a quick swig of his terrible liquid.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo