"quick stopover" — Słownik kolokacji angielskich

quick stopover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki przystanek
  1. quick przymiotnik + stopover rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A quick stopover won't do it justice.

    Podobne kolokacje: