"quick sound" — Słownik kolokacji angielskich

quick sound kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki dźwięk
  1. quick przymiotnik + sound rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A woman by the small, quick sound of her feet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo