"quick solution" — Słownik kolokacji angielskich

quick solution kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybkie rozwiązanie
  1. quick przymiotnik + solution rzeczownik
    Silna kolokacja

    But in an interview yesterday, he did not offer much hope for a quick solution.

    Podobne kolokacje: