"quick shake" — Słownik kolokacji angielskich

quick shake kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki koktajl mleczny
  1. quick przymiotnik + shake rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He can feel Sarah give a quick shake of the head.

    Podobne kolokacje: