"quick run" — Słownik kolokacji angielskich

quick run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki bieg
  1. quick przymiotnik + run rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It didn't help that I gave up two quick runs.

    Podobne kolokacje: