"quick rejoinder" — Słownik kolokacji angielskich

quick rejoinder kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka replika
  1. quick przymiotnik + rejoinder rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "And never saw I a better case of the right hand not knowin' what the left is up to," came the quick rejoinder.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo