"quick raid" — Słownik kolokacji angielskich

quick raid kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki wypad
  1. quick przymiotnik + raid rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The plan was to stay along the Diyala and send small units on quick raids into the city.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo