"quick montage" — Słownik kolokacji angielskich

quick montage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki montaż
  1. quick przymiotnik + montage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A quick montage of clips followed showing examples of the topic.

    Podobne kolokacje: