"quick learner" — Słownik kolokacji angielskich

quick learner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki uczący się
  1. quick przymiotnik + learner rzeczownik
    Silna kolokacja

    "He's a quick learner, and you don't need to show him anything twice before he knows it."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo