"quick knockout" — Słownik kolokacji angielskich

quick knockout kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki nokaut
  1. quick przymiotnik + knockout rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The only way Foreman could have lived up to expectations would have been with a quick knockout.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo